اسرائیل در مذاکرات صلح فلسطین شرکت نمی کند | خبرجدید دات کام