تغییر وزیر خارجه کانادا همسو با ترامپ | خبرجدید دات کام