مخالفت جف سشنز با ممنوعیت ورود مسلمانان | خبرجدید دات کام