مخالفت محمود عباس با انتقال سفارت آمریکا به قدس | خبرجدید دات کام