خیز امارات برای جذب نخبگان فضایی ایران | خبرجدید دات کام