کندی اینترنت دیشب محدود به جماران نبود | خبرجدید دات کام