کی روش پیشنهاد خوب داشته باشد تیم ملی را ترک می کند | خبرجدید دات کام