وضعیت مبهم مجیدی و حاج محمدی در استقلال | خبرجدید دات کام