اظهار نظر زمانی درباره آینده آندو تیموریان | خبرجدید دات کام