چرا سوارس در مراسم فیفا شرکت نکرد | خبرجدید دات کام