اگر معاونت های سیاسی «استانداری‌ها» مسئول ستاد «انتخاباتی» روحانی باشند؛ حق مردم از بین می رود | خبرجدید دات کام