برای بمباران ایران تحت فشار بودیم! | خبرجدید دات کام