محمد هاشمی و وزیر بهداشت داخل ضریح امام | خبرجدید دات کام