سال های همراهی دو یار دیرین امام | خبرجدید دات کام