اشک های سیدحسن در فراغ آیت الله هاشمی | خبرجدید دات کام