بافت فرسوده تهران؛ یک عروس با ۳۲ خواستگار معیوب | خبرجدید دات کام