نگران‌باشیم؛ جامعه‌ایران، آسیب‌دیده‌اجتماعی می‌سازد/ سهم‌ما از قربانی‌کردن آنهایی که کارتن‌خواب‌ومعتاد می‌شوند | خبرجدید دات کام