گفتگو با دختری که شوهرعمه‌اش را قصاص کرد/ دست‌هایم را گرفته بود آهک در چشمانم می‌ریخت | خبرجدید دات کام