آمریکا؛ 34 هزار درگیری مسلحانه و بیش از هشت هزار کشته در 8 ماه | خبرجدید دات کام