چندین جنگل در یونان دچار حریق شد | خبرجدید دات کام