انفجار در جایگاه سوخت جرون بندرعباس | خبرجدید دات کام