گسترش آتش در کوه مله لرستان/بالگرداعزام شد | خبرجدید دات کام