این وزارتخانه‌ها مکلف به اولویت‌دادن به پیمانکاران بومی در پروژه‌های خود شدند | خبرجدید دات کام