بیلت ایران در حوزه جی سی سی خریدار دارد | خبرجدید دات کام