بازار بیلت سی آی اس هنوز در سکوت | خبرجدید دات کام