بازار قراضه ترکیه همچنان بی حرکت و در انتظار | خبرجدید دات کام