کاهش قیمت شمش و مقاطع از سوی خصوصی‌هافلزات و معادن راه و ساختمان  | خبرجدید دات کام