5 عامل افت 75 درصدی تقاضای پلیمرهانفت، گاز و پتروشیمی پلیمر و پلاستیک  | خبرجدید دات کام