فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری | خبرجدید دات کام