قدردانی استاندار استان مرکزی از عملکرد بانک کشاورزی | خبرجدید دات کام