تقدیر بانک ملی استان گلستان از سردار آزمون | خبرجدید دات کام