واکنش عیاری به کنار گذاشته شدن از جشنواره | خبرجدید دات کام