بسیاری از مهاجمان به کنگره آمریکا در انتخابات شرکت نکرده بودند | خبرجدید دات کام