ششمین کرونایی فرمول یک هم مشخص شد | خبرجدید دات کام