کاهش چشمگیر حوزه‌های رای‌گیری برای سیاهپوست‌ها و رنگین‌پوست‌های آمریکا | خبرجدید دات کام