وزارت ورزش، جسارت به ساحت مقدس رسول الله(ص) را محکوم کرد | خبرجدید دات کام