توضیحات خارطوم درباره تمدید وضعیت فوق العاده درباره سودان توسط ترامپ | خبرجدید دات کام