نوزدهمین هفته اعتراضات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی | خبرجدید دات کام