نشست شورای مقررات گذاران مخابراتی جنوب آسیا برگزار شد | خبرجدید دات کام