رقم بزرگی از کاربران تلگرام قبل از فیلترینگ کسر شده است | خبرجدید دات کام