ابراز نگرانی فرانسه برای اقدام ترکیه در شرق مدیترانه | خبرجدید دات کام