اعتصاب اسرای آزاد شده در اعلام همبستگی با ماهر الاخرس | خبرجدید دات کام