سندی محرمانه برای اعمال تعطیلی‌ گسترده در ایتالیا | خبرجدید دات کام