پایان ساخت و ترمیم ۱۵۷ هزار واحد مسکونی | خبرجدید دات کام