دوسالانه نقاشی تهران پس از ۹ سال برگزار می شود | خبرجدید دات کام