مجلس نمایندگان آمریکا به برداشتن مجسمه‌های کنفدراسیون از کاخ کنگره رای مثبت داد | خبرجدید دات کام