بهره برداری از سه طرح ملی کشاورزی در هرمزگان، لرستان و یزد با حضور رییس جمهوری | خبرجدید دات کام