فارابی و عطار دو شخصیت منتخب سازمان جهانی یونسکو برای برگزاری دوسالانه | خبرجدید دات کام