نقطه اتصال ایران و عراق به یکدیگر، فرهنگ و مبارزه با تروریسم است | خبرجدید دات کام