حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران از تجهیز آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی | خبرجدید دات کام